609 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
  • Chủ đầu tư:
  • Địa điểm:
  • Năm thực hiện:
  • Đơn vị thực hiện:
  • Diện tích:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
zalo